Her finner du svar på noen av de mest stilte spørsmålene tilknyttet opphavsmerket "Seafood from Norway".

1. Hva er en lisensavtale?caret

En lisensavtale er et rettslig forpliktende avtale mellom et selskap som i dette tilfelle ønsker å bruke opphavsmerket og Sjømatrådet. Avtalen fastsetter partenes rettigheter og forpliktelser. 

2. Hvem bestemmer vilkårene for å bruke opphavmerket?caret

Som eier og rettighetshaver av opphavmerket er det Sjømatrådet som fastsetter vilkår og krav for bruk av opphavsmerket. 

3. Hvem får rett til å bruke merket ved lisensiering?caret

Retten til å bruke opphavsmerket gjelder for den enkelte produksjonsfasilitet som bearbeider og pakker norsk sjømat utenfor Norge. 

4. Hva er forholdet mellom videreforedler som ønsker å bruke opphavsmerket og norsk eksportør?caret

Virksomhet utenfor Norge som ønsker å bruke opphavsmerket må  forut for avtaleinngåelse få norsk eksportør til å fylle inn en «eksportørerklæring» som bekrefter at vedkommende selskap handler norsk sjømat. 

5. Innebærer lisensiering at norsk sjømat kan merkes og omsettes fritt på tvers av landegrenser?caret

Norsk sjømat merket med opphavsmerket kan kun omsettes i det landet avtalen er inngått i og eventuell tollunion dette landet er del av. 

6. Norge er del av EØS, betyr det at varer merket i EU (en tollunion) kan reeksporteres til Norge?caret

Det ikke er tillatt med reeksport fra EU til Norge. 

7. Hva må være på plass for å få en lisens?caret

Virksomhet  må i et innledende søkeskjema gi generell informasjon om selskapet og norsk sjømat de ønsker å merke. De må bekrefte hvorvidt de er sertifisert etter internasjonale standarder og få norsk eksportør til å utstede en eksportørdeklarasjon. Samlet gir dette grunnlag for å inngå en lisensavtale. 

8. Hvilke produkter kan merkes med opphavsmerket?caret

Varemerket kan kun benyttes på sjømatprodukter som ikke inneholder eller er mikset med sjømat av annen enn norsk opprinnelse. 

9. Hvordan blir selskaper som har fått en lisens fulgt opp av Sjømatrådet?caret

Når opphavsmerket første gang skal benyttes på et produkt skal Sjømatrådet godkjenne dette forut for kommersiell bruk. Lisenshaver skal minimum en gang hvert år rapportere til Sjømatrådet om bruk av opphavsmerket. 

10. Gjennomføres det revisjoner av selskaper som har fått lisens?caret

Det vil hvert år gjennomføres tredjepart revisjoner av utvalgte bedrifter som har lisensavtale. Dersom Sjømatrådet tror eller har grunn til å tro at et selskap ikke overholder sine forpliktelser etter lisensavtalen, kan Sjømatrådet når tid som helst be om tredjepart revisjon av selskap. 

11. Hvem kontakter vi for mer informasjon om lisensavtale?caret

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Sjømatrådet på mail@seafood.no eller tlf. +47 77 60 33 33. Merk mailen med «Lisensiering».