Norsk Fersk Torsk er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd.

Norges sjømatråd har sammen med næringen definert en Norsk Standard - NS 9408:2009 Norsk Fersk Torsk -  som skal følges når fisken merkes og selges som kvalitetsmerket fersk torsk.

Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på norsk fersk torsk. Kun fersk torsk som oppfyller kravene i standarden kan merkes med kvalitetsmerket. Kvalitetsmerket er selgerens  forpliktelse overfor kjøper at torsken som kjøpes oppfyller de kvalitetskrav som standarden setter. Det er den enkelte godkjente virksomhet som merker og selger fersk torsk under varemerket har ansvar for at kvalitetskravene er oppfylt.

Lisensavtale for bruk av kvalitetsmerket for Norsk Fersk Torsk:

Dette er en standard lisensavtale mellom Norges sjømatråd og brukeren av kvalitetsmerket for Norsk Fersk Torsk. Hensikten med avtalen er at brukeren skal bekrefte at ansvarlig ei bedriften har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder.
Ved signering av avtale vil brukeren få tilsendt et eksemplar av standarden (NS 9408:2009). Dersom det ønskes ytterligere eksemplarer utover dette må bruker selv bestille disse via Standard Norge sin hjemmeside standard.no

Bedriftene må selv sørge for merker og merkeutstyr, men Norges sjømatråd leverer ferdige trykkefiler for produksjon av merkene og gir gjerne råd og veiledning om merker og utstyr.