Sjømatrådet og den norske sjømatnæringen er bevisste på å gi forbrukeren riktig informasjon om produktene vi produserer og markedsfører. Derfor har Sjømatrådet fått en ekstern jurdisk vurdering av begrepet Fjordørret.

Kvalitetsmerket Fjordørret er opprettet og registert av Norges sjømatråd for å sørge for at forbrukeren får oppdrettet ørret av høy og jevn kvalitet. Navnet er valgt for å være så tydelige som mulig på hva forbruker kan forvente å få: Ørret som er oppdrettet i hav og kommer fra Norge. Til sammenligning er den ørreten som oppdrettes ute i Europa, ferskvannsprodusert i dammer og kalles derfor ofte damørret. Derfor er det viktig at også navnet viser at den norske fisken er noe annet.

Sjømatrådet har også innhentet ekstern juridisk vurdering av begrepet Fjordørret opp mot aktuelle bestemmelser som Markedsføringsloven og Matloven. Konklusjonen av denne vurderingen er at oppdrettet regnbueørret lovlig kan markedsføres og selges under begrepet Fjordørret i Norge. I tillegg er begrepet Fjordørret vurdert av Patenstyret også i forbindelse med varemerkesøknaden, og heller ikke da funnet å være villedende etter varemerkeloven.