Kvalitetsmerket Fjordørret er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd.

Ørretnæringen i Norge har i samarbeid med Sjømatrådet etablert en Norsk Standard -
NS 9412:2010 - for fersk ørret fra akvakultur. Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk ørret og ørretprodukter. Kun ørret som oppfyller kravene i standarden kan merkes med kvalitetsmerket. Kvalitetsmerket er selgerens  forpliktelse overfor kjøper at skreien oppfyller de kvalitetskrav som standarden setter. Varemerket er per i dag registrert i 7 markeder, og registreringen kan utvides dersom næringen ser behov for dette.

Den enkelte lisensierte virksomhet som merker og selger ørret under varemerket har ansvar for at kvalitetskravene er oppfylt.

Hvorfor betegnelsen Fjordørret?

Fjordørret er merkenavnet som er valgt for fersk norsk ørret fra akvakultur. Navnet er valgt for å være så tydelige som mulig på hva forbruker kan forvente å få: Ørret som er oppdrettet i hav og kommer fra Norge. Til sammenligning er den ørreten som oppdrettes ute i Europa, ferskvannsprodusert i dammer og kalles derfor ofte damørret. Derfor er det viktig at også navnet viser at den norske fisken er noe annet.

Sjømatrådet har også innhentet ekstern juridisk vurdering av begrepet Fjordørret opp mot aktuelle bestemmelser som Markedsføringsloven og Matloven. Konklusjonen av denne vurderingen er at oppdrettet regnbueørret lovlig kan markedsføres og selges under begrepet Fjordørret i Norge. I tillegg er begrepet Fjordørret vurdert av Patenstyret også i forbindelse med varemerkesøknaden, og heller ikke da funnet å være villedende etter varemerkeloven. 

Lisensavtale for bruk av kvalitetsmerket for Fjordørret

Dette er en standard lisensavtale mellom Norges sjømatråd og brukeren av kvalitetsmerket for norsk, fersk ørret fra akvakultur. Hensikten med avtalen er at brukeren skal bekrefte at ansvarlige(e) i bedriften har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder.

Ved signering av avtalen vil brukeren få tilsendt et eksemplar av Norsk Standard 9412:2010. Dersom det ønskes ytterligere eksemplarer utover dette må bruker selv bestille disse via Standard Norge sin hjemmeside standard.no. 

Bedriftene må selv sørge for merker og merkeutstyr, men Norges sjømatråd leverer ferdige trykkefiler for produksjon av merkene og gir gjerne råd og veiledning om merker og utstyr.