Sjømatrådet samarbeider med produsentene for at flere sjømatprodukter skal møte flere konsumenter. Se hvordan du kan få dekket opptil halvparten av utgiftene til markedsaktiviteten din.

Er du en norsk eksportør eller produsent som ønsker å fremme ditt produkt, styrke din posisjon og bygge relasjoner til dine kunder?

Dersom du planlegger en aktivitet utenfor Norge hvor det norske opphavet og næringens opphavsmerke «Seafood from Norway» er en naturlig del, kan Sjømatrådet finansiere inntil halvparten av aktiviteten eller prosjektet din bedrift planlegger. Samarbeidet vil naturligvis gi tilgang på Sjømatrådets markedskompetanse i inn- og utland.

Vi gjør oppmerksom på at vi er i ferd med å forenkle denne samarbeidsformen ved å tilby standardiserte løsninger til de som ønsker å inngå et samarbeid. Derfor oppfordrer vi til å ta kontakt med oss før du setter i gang med utvikling av nye prosjekter og markedsmateriell. 

Slik går du frem - 6 enkle steg

1) Diskutercaret

Prat med en av Sjømatrådets markedsansvarlige før igangsettelse. Våre stedlige representanter kan bidra med rådgivning og innsikt for det aktuelle markedet, i tillegg til at man kan avklare mulighetsrommet på et tidlig tidspunkt. Det er selvsagt også mulig å ta kontakt med hovedkontoret i Tromsø.

2) Planleggcaret

Lag en plan med beskrivelse av aktivitet, mål, budsjett og tidspunkt. Hvis materiell er utviklet så legges det ved.

3) Utviklecaret

Hvis ikke materiell er ferdigstilt så får du i første omgang et tilsagn på finansiering på opptil 50% for å starte utviklingen. Når aktiviteten er utviklet så bør Sjømatrådet involveres for å sikre at andelen av norsk opphav og norsk uttrykk er i tråd med tilsagnet. Det kan lønne seg å sette av tid til en eventuell finpussing av materiellet.

4) Avtalcaret

Når plan og materiell er ferdigstilt, settes det opp endelig avtale som spesifiserer andel finansiering og vilkår for samarbeid.

5) Gjennomførcaret

Aktiviteten må gjennomføres i samsvar med avtalt plan.

6) Evaluercaret

Når aktiviteten er over, skal den evalueres i henhold til «krav til dokumentasjon og evaluering».