Oversikten viser hvilke tollsatser og preferanser som gjelder ved eksport fra Norge til EU for fisk og fiskeprodukter. 

Tolltariffen til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd.

Handelen med sjømat mellom Norge og EU reguleres av flere avtaler: Fiskebrevet, Kompensasjonsavtalene og Protokoll 9 til EØS-avtalen. I tillegg til preferansetoll gjennom EØS-avtalens protokoll 9 og det såkalte Fiskebrevet, finnes det totalt 75 ulike kvoter som kan gi tollfrihet eller tollreduksjon for en rekke fiskeprodukter som eksporteres til EU.

Kvotene fungerer etter 'først til mølla prinsippet' ved innfortolling i EU. Det er dessverre ingen automatikk for å få trekk på disse kvotene. Den som foretar innfortolling i EU må derfor søke om trekk på de ulike kvotene via innførselsdeklarasjonen til EU og fremlegge opprinnelsesbevis utstedt av eksportøren i de tilfeller det er påkrevd. I de tilfeller der det er mulig bør Gatt eller Autonome kvoter benyttes før en kompensasjonskvote.

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål så ta kontakt med oss.