Nettverket kalles kumulasjon og gir muligheter for videre anvendelse av fisken uten at fisken mister retten til preferansetollbehandling.

Dette gjør det mulig for kjøper/importør å bearbeide fisken før videre eksport eller re-eksportere til et land innenfor kumulasjonssystemet uten at tollfordelene forsvinner. Det er krav om at opprinnelsen til fisken det skal kumuleres med skal dokumenteres med et inngående opprinnelsesbevis som skal fremlegges for tollvesenet.

Opprinnelsesbevis EUR-MED

Dersom eksportør av opprinnelsesfisk fra Norge er i tvil om fisken skal konsumeres i EU, re-eksporteres eller bearbeides og deretter eksporteres til en part i Euro-Med samarbeidet, bør eksportøren i Norge utstedes et varesertifikat EUR-MED eller en fakturaerklæring EUR-MED. Dette vil ikke ha noen innvirkning på tollpreferansen i importlandet, men kan være avgjørende for videre anvendelse og reeksport.

Ved anvendelse av middelhavskumulasjon skal det anvendes egne opprinnelsesbevis, såkalte varesertifikat EUR-MED og fakturaerklæring EUR-MED.

Ved anvendelse av europeisk kumulasjon mellom EU, EFTA og Tyrkia kan varesertifikat EUR.1 og vanlig fakturaerklæring fortsatt benyttes.

Utfylling av EUR-MED

Det nye med varesertifikatet EUR-MED og fakturaerklæringen EUR-MED er at det skal oppgis om kumulasjon er anvendt eller ikke.

Så lenge det ikke blir utført mer enn minimale prosesser på produktene skal det krysses av i rubrikken ”No cumulation applied”. Det er viktig å merke seg at det er opprinnelsesreglene i mottagerlandet som avgjør hva som kvalifiserer som ”minimale prosesser”.

Utføres det mer enn det som mottagerlandet definerer som minimale prosesser (for eksempel filetering av fisk) skal det krysses av i rubrikken ”Cumulation applied with…….” 

Dersom kumulasjon er anvendt, skal også opprinnelseslandet til de materialer det er kumulert med oppgis.

Oversikt over land i kumulasjonssystemet

Norske eksportører kan benytte kumulasjon i handel innenfor følgende grupper av land og områder

Dersom alle ovennevnte grupper av land innfører Euro-Med reglene vil de 5 gruppene seg i mellom kunne integreres i ett og samme frihandelsområde, med fullstendige kumulasjonsmuligheter. Toll- og avgiftsdirektoratet vil publisere iverksettelse av Euro-Med kumulasjon for de øvrige partene i Euro-Med samarbeidet fortløpende, etter hvert som direktoratet mottar melding om iverksettelse fra EU-kommisjonen. Kumulasjonen er i dag kun mulig mellom land oppført i hver "pulje" .

  • Pulje 1: EU, EFTA, Jordan, Marokko, Tunisia, Egypt
  • Pulje 2: EU, EFTA, Jordan, Israel
  • Pulje 3: EU, EFTA, Færøyene
  • Pulje 4: EU, EFTA, Israel, Tyrkia
  • Pulje 5: EU, EFTA, Egypt, Tunisia, Marokko, Tyrkia