Alle virksomheter som har registrert seg eller har gjort oppdateringer hos US Food and Drug Administration før 1.10.2016 må fornye sin registrering innen 31.12.2016.

Virksomheter som produserer fisk og fiskevarer for eksport til USA skal være registret hos US Food and Drug Administration (FDA).

Tid for nyregistrering 

Krav om registrering innebærer at virksomheter som er pliktig til å registrere seg også må fornye sin registrering annet hvert år (partallsår).

Denne høsten er det igjen tid for fornyet registrering. Registrering skjer elektronisk. Systemet for nyregistrering åpnet 1.10.2016 og varer frem til 31.12.2016.

Se FDA for nærmere detaljer og registrering.

Nødvendig for fortsatt handel

Dersom registrering ikke fornyes innen 31.12.2016 vil den slettes og det vil ikke være mulig å drive handel med USA før ny registrering er på plass.

FDA veiledning for fornyet registrering.

Hvem gjelder registreringen for? 

USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos FDA.

Les mer om registreringskrav for virksomheter som produserer fisk og fiskevarer for eksport til USA.