Revisjon av tolltariffen innebærer nye oppdelinger i kapittel om fisk, krepsdyr og bløtdyr.

Endringer i den norske tolltariffen trer i kraft 1. januar 2017. Siden forrige revisjon er det foretatt flere nye oppdelinger for fisk, krepsdyr og bløtdyr (kapittel 3).

Den norske tolltariffen er utarbeidet på bakgrunn av «Konvensjonen om det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer» (HS). HS-nomenklaturen oppdateres normalt hvert 5. år. Sist revisjon ble gjennomført i 2012.

Se oversikt over hvilke varenummer som er endret hos Tolletaten.

Tolltariff til EU 2017

Oversikten som viser hvilke tollsatser og preferanser som gjelder ved sjømateksport fra Norge til EU (tolltariffen til EU), vil bli oppdatert i henhold til de nye oppdelingene og publisert på seafood.no ved årsskifte.

Frihandelsavtaler

I løpet av 2016 har Norge/EFTA undertegnet frihandelsavtale med Filippinene og Georgia. I tillegg ble protokoll for Guatemalas tiltredelse til avtalen mellom EFTA-statene og de mellomamerikanske statene undertegnet i 2015. Tolletaten antar at frihandelsavtalene mellom EFTA og henholdsvis Filippinene, Georgia og Guatemala kan tre i kraft i løpet av 2017.

Kilde: Tolletaten.