Torsdag 6. oktober sluttførte Norges sjømatråd arbeidet med å listeføre norske produsenter som ønsker å eksportere sjømat til Kina.

Arbeidet ble gjort direkte i databasen til CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China). Listeføringen inkluderer nyregistreringer, slettinger, og endring av informasjon av allerede godkjente virksomheter. Totalt ble det gjennomført revideringer av 375 virksomheter. For ytterligere informasjon om bakgrunnen for listeføringen, vennligst se følgende nyhetssak

Listeføringen er ikke formelt oversendt til CNCA fra Sjømatrådet. Dette skyldes at Mattilsynet nå gjennomfører en kvalitetssikring av registreringene som er gjort av Sjømatrådet i databasen. Når kvalitetssikringen er gjennomført vil Mattilsynet sørge for endelig oversendelse av listen til CNCA. De facto godkjennelse av norske produsenter blir avgjort av CNCA, og oppdatert liste over norske produsenter som kan eksportere sjømat til Kina offentliggjøres.

Sjømatrådet har ikke fått noen indikasjoner på hvor lang tid denne prosessen vil ta på kinesisk side.