Vietnamesiske myndigheter krever listeføring av norske produsenter som ønsker å eksportere levende kongekrabbe og levende snøkrabbe til Vietnam.

Mattilsynet har i lengre tid forhandlet med vietnamesiske myndigheter om eksport av levende kongekrabbe og levende snøkrabbe til Vietnam. Vietnam krever listeføring over alle produsenter som ønsker å eksportere levende konge- og snøkrabbe.

Produsentene som ønsker å eksportere levende konge- og snøkrabbe må derfor registrere seg hos Mattilsynet. Norges sjømatråd vil administrere registreringen for Mattilsynet. Listen vil deretter sendes til Vietnam for godkjenning.

Sjømatrådet ber i denne forbindelse aktuelle produsenter om å fylle ut vedlegget "Producer registration".

Når skjemaet er ferdig utfylt skal dokumentet sendes som excel-fil til: ov@seafood.no

Frist for innsendelse av skjemaet er 17. januar 2017.

1 vedlegg til nedlasting