Vi snakker om preferensielle opprinnelsesregler når det gjelder toll og handel mellom land der det finnes en frihandelsavtale.

Opprinnelsesreglene er inntatt og knyttet opp mot alle frihandelsavtaler som Norge eller EFTA har inngått og vil kunne variere noe fra avtale til avtale.

Generelt kan vi si at en vare vil være et opprinnelsesprodukt hvis det enten er fremstilt i sin helhet eller er tilstrekkelig bearbeidet/foredlet i avtaleområdet. Reglene bestemmer også hvor mye materialer fra et tredjeland det er lov til å bruke i produksjon av en ferdigvare som skal eksporteres tollfritt. I tillegg setter opprinnelsesreglene krav om forsendelsesrutiner, dokumentasjonsplikt, regler om tilbakebetaling av toll, m.m.

Hvis varen din er berettiget til preferansetollbehandling vil dette innebære tollfrihet eller tollnedsettelse i forhold til de ordinære tollsatser som gjelder.