I frihandelsavtalene finnes det to former for opprinnelsesdokumentasjon.

Varesertifikat EUR.1

Et varesertifikat utstedes av tollmyndighetene i eksportlandet etter skriftlig søknad fra eksportøren eller dennes bemyndigede representant (under eksportørens ansvar). Eksportøren fyller ut varesertifikat EUR.1 og søknadsskjemaet, og leverer det til tollmyndighetene. Tollmyndighetene skal, før attestasjon av EUR.1 sertifikatet, påse at skjemaene er korrekt utfylt . 

Fakturaerklæring

En fakturaerklæring kan utstedes av enten en godkjent eksportør eller av enhver eksportør for sendinger med opprinnelsesstatus. Firmaer som er autorisert som godkjent eksportør kan bruke fakturaerklæringer uansett beløp på fakturaen.

Varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring som skal bekrefte at varene er produsert i et spesifikt land eller område som Norge har en frihandelsavtale med, for å oppnå preferansetollbehandling ved innførsel i avtalelandet.

Eksportøren som utferdiger en fakturaerklæring eller som søker om å få utstedt et varesertifikat EUR.1, er ansvarlig for å dokumentere at produktene faktisk oppfyller opprinnelsesreglene. Dette skal eksportøren kunne dokumentere både på utstedelsestidspunktet og i ettertid dersom tollmyndighetene ønsker en etterkontroll av opprinnelsesbeviset.

Tolletaten har følgende nettside som beskriver bruken av de ulike opprinnelsesbevisene.

Kilde:toll.no