Vietnamesiske myndigheter har siden 2010 krevd registrering og godkjenning av alle sjømatprodusenter før varer kan importeres til Vietnam. Kravet gjelder alle produkter for humant konsum, og ikke levende sjømat og fôr.

Hvorfor registrering?

Kravet om registrering er hjemlet i Vietnams Circular No.25/2010/TT-BNNPTNT «Guiding on the Food Hygiene and Safety control for imported foodstuffs of animal origin». Circular No. 25 finner du vedlagt nederst i saken.

Hvordan registrere seg for godkjenning?

For å registrere en virksomhet, bes produsenter fylle ut et skjema i MATS (Mattilsynets skjematjeneste). Utfyllende informasjon om dette finnes i Veiledning - Registrering til Vietnam i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige, følg veiledningen. 

Er virksomheten allerede godkjent for eksport til Vietnam

De fleste produsenter står allerede på listen, men listene inneholder feil og mangler som skaper unødvendige vansker ved eksport. Mattilsynet har derfor laget en egen løsning for dette i MATS og alle produsenter som ønsker sine produkter eksportert til Vietnam må registrere seg på ny i den elektroniske løsningen. Den nye elektroniske listen ble første gang oversendt til Vietnam i januar 2015. 

Hvor ofte oversender Mattilsynet lister?

Mattilsynet står for innhenting, bekreftelse, sammenstilling og oversendelse av listene. Mattilsynet sender lister over til vietnamesiske myndigheter to ganger i året. Skjema må være mottatt innen 1. mai og 1. november. 

Er min virksomhet godkjent?

Når produsentene er godkjent, blir det publisert på nettsiden til National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department.

Kontaktinformasjon

Helen Christiansen, Mattilsynet, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, tlf. 55 21 57 32.