Alle virksomheter som har registrert seg eller har gjort oppdateringer hos US Food and Drug Administration før 1.10.2016 må fornye sin registrering innen 31.12.2016. 

USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA). 

Registrering skal fornyes annet hver år på (partalls år) fra 1.10 til 31.12.2016. Registreringen er nå åpen og foretas elektronisk via FDAs webside

Nødvendig for fortsatt handel

Dersom registrering ikke fornyes innen 31.12.2016 vil den slettes og det vil ikke være mulig å drive handel med USA før ny registrering er på plass.

Help Desk for videre bistand

Kontakt Help Desk hos FDA hvis du trenger mer hjelp.
E-post: furls@fda.gov. Telefon: (001)1-800-216-7331, eller 301-575-0156.

Les mer om registreringskrav for virksomheter som produserer fisk og fiskevarer for eksport til USA..