Luftfartstilsynet viser til krav om myndighetsgodkjenning for kjente avsendere som trer i kraft 29. april 2013.
Fra denne dato kreves det av sikkerhetsmessige årsaker særskilt godkjenning av slakterier og pakkerier som leverer sjømat for flyfrakt.

En myndighetsgodkjent kjent avsender kan sende flyfrakt ved å gjennomføre sikkerhetstiltak i egen virksomhet.

Dagens overgangsordning med kjente avsendere som er godkjent av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører opphører 29. april 2013. Dersom statusen som kjent avsender ikke blir fornyet ved å bli myndighetsgodkjent kjent avsender, må frakten fremstilles for fysisk sikkerhetskontroll fra 29. april 2013. Kjente avsendere må være oppmerksom på at enkelte typer frakt ikke er egnet for vanlig sikkerhetskontroll. Avsendere av disse kategoriene kan risikere at frakten blir avvist som flyfrakt på grunn av fraktens beskaffenhet. Avsendere av sjømat bør derfor vurdere å bli myndighetsgodkjent kjent avsender. 

Virksomheter som sender frakt med fly, og som ønsker status som kjent avsender, må søke Luftfartstilsynet i god tid før fristen utløper.

For mer informasjon om ordningen og søknadsskjema, se Luftfartstilsynets hjemmeside

Ta kontakt med sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere ved Luftfartstilsynet for spørsmål til ordningen: 
Securityinspektør, Lars Arne Bue, telefon: +47 982 61 659 e-post: lab@caa.no.