Luftfartstilsynet viser til krav om myndighetsgodkjenning for kjente avsendere som trådte i kraft i 2013.
Siden da har det, av sikkerhetsmessige årsaker, vært nødvendig med særskilt godkjenning av slakterier og pakkerier som leverer sjømat for flyfrakt.

En myndighetsgodkjent kjent avsender må gjennomføre de nødvendige sikkerhetstiltak i egen virksomhet for å kunne drive med flyfrakt.

Kjente avsendere må være oppmerksom på at enkelte typer frakt ikke er egnet for vanlig sikkerhetskontroll. Avsendere av disse kategoriene kan risikere at frakten blir avvist som flyfrakt på grunn av fraktens beskaffenhet. Avsendere av sjømat bør derfor vurdere å bli myndighetsgodkjent som kjent avsender.

For mer informasjon om ordningen og søknadsskjema, se Luftfartstilsynets hjemmeside

Ta kontakt med sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere ved Luftfartstilsynet for spørsmål til ordningen: 
Securityinspektør, Lars Arne Bue, telefon: +47 982 61 659 e-post: lab@caa.no.