Norges sjømatråd har mottatt notifikasjoner fra Shanghai Center for Inspection and Quarantine (CIQ), der all sjømat fra Norge som ankommer Shanghai skal benytte et av følgende lagre i karanteneperioden:

  • Airport : Shanghai Dazhong Transportation International Logistics Co.,Ltd
  • Yangshan Port: Shanghai Shenshuigang Cold Chain Logistics Co.,Ltd,  Preferred Freezer Services(Shanghai) Co.,Ltd
  • Waigaoqiao Port: Shanghai Wailianfa International Logistics Co.,Ltd

Retningslinjene ble innført 19. januar 2012, og presiserer at “no cargos can be transferred out until qualified inspection and quarantine”.