Norges sjømatråd har mottatt notifikasjoner fra Shanghai Center for Inspection and Quarantine (CIQ), der all sjømat fra Norge som ankommer Shanghai skal benytte et av følgende lagre i karanteneperioden:

  • Airport : Shanghai Dazhong Transportation International Logistics Co.,Ltd
  • Yangshan Port: Shanghai Shenshuigang Cold Chain Logistics Co.,Ltd,  Preferred Freezer Services(Shanghai) Co.,Ltd
  • Waigaoqiao Port: Shanghai Wailianfa International Logistics Co.,Ltd

De nye retningslinjene ble iverksatt fra 19. januar 2012, og de presiserer at “no cargos can be transferred out until qualified inspection and quarantine”.

Notifikasjonen finnes på http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=55020, og oversettelsen finnes vedlagt.