Mattilsynet stiller krav til prøvetaking og undersøkelse for L. monocytogenes i fisk som skal eksporteres til Kina.

Ved eksport av fisk til Kina skal virksomhetene gjennomføre prøveuttak for Listeria Monocytogenes. Dette betyr at eksportør må fremlegge analyseresultater som viser at det ikke er påvist Listeria Monocytogenes i fisken for å få utsted sunnhetsattest for eksport til Kina. Analyseresultatet legges som vedlegg når det sendes inn rekvisisjon på partiet.

Før attestutstedelse for fersk oppdrettsfisk, skal det legges til grunn at virksomheten har et fortløpende prøvetakningsprogram for Listeria Monocytogenes. Analyseresultatene fra dette programmet skal fremlegges for distriktskontorene. Dette gjøres pga hensyn til fiskens begrensede holdbarhet.

Ta kontakt med Mattilsynet for mer informasjon.