Kinesiske myndigheter og Mattilsynet har blitt enige om et nytt helsesertifikat for import av fisk og fiskevarer til Kina som også inneholder fangstopplysninger.

Fra og med 1. august 2013 er kun det nye helsesertifikatet godkjent av Kinesiske myndigheter. 

Det er ikke krav fra kinesiske myndigheter om at det skal skrives ut et fangstsertifikat til det nye sertifikatet. Opplysninger fra fangstsertifikatet eller liknende sporingsdokumenter vil være inkludert i den nye attesten. 

Fangstsertifikat kan utstedes til importør hvis ønskelig, importør vil trenge fangstsertifikatet hvis varene skal videre eksporteres inn i EU etter produksjon i Kina. 

Les mer om det nye helsesertifikatet til Kina på Mattilsynets sider her.