Etter ønske fra fiskemelnæringen har Mattilsynet siden 2015 vært i dialog med AQSIQ med tanke på godkjenning av norske fiskemelprodusenter for eksport til Kina.

Det kinesiske markedet har i flere år vært stengt for eksport av fiskemel fra Norge. Kinesiske myndigheter stoppet handelen med Norge i januar 2011, med argument om at norsk fiskemel ikke oppfylte kravet om «traditional trade» med Kina. Mattilsynet har siden 2015 vært i dialog med AQSIQ med tanke på godkjenning av norske fiskemelprodusenter for eksport til Kina.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, kontakt Mattilsynets seksjon for eksport og import