Norge er i forhandlinger med flere land om handelsavtaler.

MERCOSUR

EFTA-statene og MERCOSUR-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) møttes i Genève, Sveits 29. august-1. september 2017 til sin 2. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med MERCOSUR.

Indonesia

Delegasjoner fra EFTA-statene og Indonesia møttes i Jakarta, Indonesia 6.-10. november 2017 til en 13. forhandlingsrunde for å fortsette forhandlingene om en økonomisk partnerskapsavtale (CEPA).

Les mer forhandlingene med Indonesia.

India

Delegasjoner fra EFTA-statene og India møttes i Dehli, India 18.-21. september 2017 til den 18. forhandlingsrunden om en omfattende frihandelsavtale.

Les mer om India og nyheter om forhandlingene.

Malaysia

EFTA-statene og Malaysia møttes i Kuala Lumpur, Malaysia til den 8. forhandlingsrunden 13.-17. mars 2017.

Les mer om forhandlingene med Malaysia.

Vietnam

EFTA-statene og Vietnam møttes i Hanoi, Vietnam 26.-29. september 2017 til sin 15. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med Vietnam.

Ecuador

EFTA-statene og Ecuador møttes i Genève, Sveits 9.-13. oktober 2017 til sin 4. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med Ecuador. 

Kina

Den tiende forhandlingsrunden om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina fant sted i Beijing 18.-20.desember 2017. Partene diskuterte både forhandlingstekster og markedsadgangsspørsmål, og det var god fremgang i forhandlingene.

Les mer om forhandlingene med Kina.

Tollunionen Russland, Kasakhstan og Hviterussland

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

Algerie

Det er opphold i forhandlingene.

Les mer om handelsavtaleforhandlingene med Algerie.

Thailand

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om forhandlingene med Thailand.

Kilder: Regjeringen.no og EFTA.int.