Norge er i forhandlinger med flere land om handelsavtaler. 

MERCOSUR

EFTA-statene og MERCOSUR-landene (Argentina, Brazil, Paraguay og Uruguay) møttes i Buenos Aires 13.-16. juni 2017 til sin 1. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med MERCOSUR.

Indonesia

Delegasjoner fra EFTA-statene og Indonesia møttes i Genève 28.-31. mars 2017 for å fortsette forhandlingene om en økonomisk partnerskapsavtale (CEPA). 

Les mer forhandlingene med Indonesia.

India

Delegasjoner fra EFTA-statene og India møttes i Malbun, Lichtenstein 29. mai-2. juni 2017 til den 16. forhandlingsrunden om en omfattende frihandelsavtale. 

Les mer om India og nyheter om forhandlingene.

Malaysia

EFTA-statene og Malaysia møttes i Kuala Lumpur til den 8. forhandlingsrunden 13.-17. mars 2017.

Les mer om forhandlingene med Malaysia.

Vietnam

EFTA-statene og Vietnam møttes i Genève 9.-11. mai 2017 til sin 14. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med Vietnam.

Ecuador

EFTA-statene og Ecuador møttes i Guayaquil, Ecuador 3.-6. juli 2017 til sin 1. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med Ecuador. 

Kina

Kina og Norge gjenopptok forhandlingene om en frihandelsavtale 24. august 2017.

Les mer om forhandlingene med Kina.

Tollunionen Russland, Kasakhstan og Hviterussland

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

Algerie 

Det er opphold i forhandlingene.

Les mer om handelsavtaleforhandlingene med Algerie. 

Thailand

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om forhandlingene med Thailand.

Kilder: Regjeringen.no og EFTA.int.