Norge er i forhandlinger med flere land om handelsavtaler. 

Indonesia

Delegasjoner fra EFTA-statene og Indonesia møttes i Bandung 27. – 30 september for å fortsette forhandlingene om en økonomisk partnerskapsavtale (CEPA). 

Les mer forhandlingene med Indonesia.

India

Delegasjoner fra EFTA-statene og India møttes i Genève 26. – 28. oktober for deres 14. forhandlingsrunde om en omfattende frihandelsavtale. 

Les mer om India og nyheter om forhandlingene.

Malaysia

EFTA-statene og Malaysia møttes i Genève for deres 7. forhandlingsrunde 30. mai 2016.

Les mer om forhandlingene med Malaysia.

Vietnam

EFTA-statene og Vietnam møttes i Hanoi for deres 13. forhandlingsrunde 20. oktober 2015.

Les mer om forhandlingene med Vietnam.

Ecuador

Forhandlinger mellom EFTA-statene og Ecuador ble lansert 27. juni 2016.

Les mer om forhandlingene med Ecuador. 

Kina

Les mer om handel mellom Norge og Kina.

Tollunionen Russland, Kasakhstan og Hviterussland

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

Algerie 

Det er opphold i forhandlingene.

Les mer om handelsavtaleforhandlingene med Algerie. 

Thailand

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om forhandlingene med Thailand.

Kilder: Regjeringen.no og EFTA.int.