Norge er i forhandlinger med flere land om handelsavtaler. 

MERCOSUR

EFTA-statene og MERCOSUR-landene (Argentina, Brazil, Paraguay og Uruguay) møttes i Genève, Sveits 29. august-1. september 2017 til sin 2. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med MERCOSUR.

Indonesia

Delegasjoner fra EFTA-statene og Indonesia møttes i Jakarta, Indonesia 6.-10. november 2017 til en 13. forhandlingsrunde for å fortsette forhandlingene om en økonomisk partnerskapsavtale (CEPA).

Les mer forhandlingene med Indonesia.

India

Delegasjoner fra EFTA-statene og India møttes i Dehli, India 18.-21. september 2017 til den 18. forhandlingsrunden om en omfattende frihandelsavtale. 

Les mer om India og nyheter om forhandlingene.

Malaysia

EFTA-statene og Malaysia møttes i Kuala Lumpur, Malaysia til den 8. forhandlingsrunden 13.-17. mars 2017.

Les mer om forhandlingene med Malaysia.

Vietnam

EFTA-statene og Vietnam møttes i Hanoi, Vietnam 26.-29. september 2017 til sin 15. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med Vietnam.

Ecuador

EFTA-statene og Ecuador møttes i Genève, Sveits 9.-13. oktober 2017 til sin 4. forhandlingsrunde.

Les mer om forhandlingene med Ecuador. 

Kina

Kina og Norge gjenopptok forhandlingene om en frihandelsavtale 24. august 2017.

Les mer om forhandlingene med Kina.

Tollunionen Russland, Kasakhstan og Hviterussland

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

Algerie 

Det er opphold i forhandlingene.

Les mer om handelsavtaleforhandlingene med Algerie. 

Thailand

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om forhandlingene med Thailand.

Kilder: Regjeringen.no og EFTA.int.