Norge har en rekke frihandelsavtaler. Størsteparten av avtalene er fremforhandlet gjennom EFTA-samarbeidet. 

Frihandelsavtaler 

   
Albania Makedonia 
Bosnia-Hercegovina Marokko
Canada Mexico
Chile Montenegro
Colombia Palestina
Mellom-Amerika  Peru
Egypt Serbia
Filippinene* Singapore
Georgia Sør-Korea
Gulf Cooperation Council (GCC)               Den sørafrikanske tollunion (SACU)
Hongkong Tunisia
Israel Tyrkia
Jordan Ukraina
Libanon  

*Avtalen mellom EFTA-landene og Filippinene ble signert 28. april 2016. Ikrafttredelse skjer etter ratifisering. 

EFTA-konvensjonen

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) ble etablert i 1960. EFTA-konvensjonen regulerer handelen mellom medlemstatene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. EFTA-statene har av markeds- og ressurshensyn valgt å gå sammen om å fremforhandle handelsavtaler med tredjeland. Per 2018 har EFTA-statene inngått 27 frihandelsavtaler med 38 land.

EØS-avtalen

EU er det viktigste markedet for norsk sjømat. Gjennom EØS-avtalen får Norge sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein tilgang til det indre markedet. Handel med sjømat er samtidig ikke del av EØS-avtalens hoveddel. Handel med fisk til EU reguleres gjennom frihandelsavtalen av 1973 og EØS-avtalens protokoll 9. I tillegg har Norge en rekke tollfrie kvoter som er fremforhandlet som følge av utvidelse av EU.

Bilaterale handelsavtaler

Norge har inngått bilaterale handelsavtaler med Grønland og Færøyene. Disse avtalene er ikke fremforhandlet gjennom EFTA-samarbeidet.

Samarbeidserklæringer

Ecuador*                MERCOSUR        Myanmar
Mauritius               Mongolia              Pakistan

*I forlengelse av gjeldende samarbeidserklæring ble forhandlinger om en frihandelsavtale mellom Ecuador og EFTA-landene lansert juni 2016. 

Kilder: Regjeringen.no og EFTA.int.