En tyrkisk delegasjon bestående av akademikere og media var i Bergen nylig for å lære mer om bærekraft og forvaltning innen norsk sjømatproduksjon.

Landansvarlig for Tyrkia, Maria Kivijarvi Heggen, tok gruppen med til blant annet NIFES og Fiskeridirektoratet, samt besøk hos Marine Harvest, Lerøy og Pelagia.

Med seg på turen hadde Kivijarvi Heggen med seg to prominente professorer fra universitetene i Ankara og Istanbul med interesse for havbruk og bærekraft. 

- Dette er akademikere som er mye i media når det snakkes om bærekraftsspørsmål og matproduksjon, så det er viktig for vårt omdømmearbeide å kunne vise slike innflytelsesrike personer hvordan man i Norge jobber med dette, forteller Kivijarvi Heggen.

I tillegg var en journalist fra en av de største avisene i Tyrkia med på turen.

Viktig marked for norsk sjømat

Tyrkia er et viktig marked for norsk sjømat, spesielt makrell, men også for laks. I fjor ble det eksportert norsk sjømat til en verdi av over 670 millioner kroner til Tyrkia.

- Til tross for politisk urolighet i Tyrkia den siste tiden presterer likevel økonomien godt over europeisk gjennomsnitt. Det at vi har en fri handelsavtale med Tyrkia, Europas yngste befolkning og en jevn økning av import av norsk sjømat gjør at Tyrkia absolutt er et marked som det er viktig å fokusere på, sier Kivijarvi Heggen. 

Faksimile fra en av Tyrkias største aviser, Dunya