Med ny teknologi håper den tyske matindustrileverandøren Baader Group å styrke sin posisjon i Norge. Sist uke inviterte de fiskeriminister Per Sandberg på en omvisning i sitt lokale i Lübeck.

Det var i forbindelse med skreiåpningen i Hamburg at statsråden fikk en henvendelse om et møte med en av verdens største teknologileverandører innen videreforedling av fisk, Baader Group. Familiebedriften i Lübeck ble grunnlagt i 1919, har over 1.100 ansatte fordelt på 80 steder i verden og leverer utstyr til sjømatindustrien både i Europa og globalt. De er også representert med ansatte i Norge.

Revolusjon

På hovedkvarteret i Lübeck jobber det rundt 500 ansatte, hvorav 100 er ingeniører som konstant jobber med å utvikle og forbedre produktene. Under omvisningen med Per Sandberg var det også de tekniske løsningene tyskerne var ekstra stolte over å vise frem.

- Disse to maskinene tror vi vil revolusjonere filetproduksjonen i lakseindustrien, sier administrerende direktør Robert Focke mens han står ved to av de aller nyeste produktene på fabrikken, en sløyemaskin og en helautomatisk filetkutter.
- I Norge er det høyt fokus på rengjøring av fisken og mye manuelt arbeid i filetproduksjonen. Våre maskiner tar seg av hele produksjonslinjen. Den måler, sløyer, rengjør og fileterer laksen i veldig høy fart og tar deretter bilder av den for å sjekke kvaliteten. Vi anslår at den tar seg av rundt 90-95 prosent av den nødvendige rengjøringen, og dermed minimaliseres manuelt arbeid, sier Focke som i fjor høst solgte denne produksjonsløsningen til Lerøy Midt på Hitra.

Røntgenløsning

Med en kapasitet på 25 laks i minuttet gir det en produksjonsforbedring på 80 prosent sammenlignet med tidligere modeller.
- Om kort tid lanserer vi også en røntgenløsning i markedet. Informasjonen fra bildene overføres til filetkutteren som kutter fisken i ønskete porsjonsstykker, sier Focke.
Hans kollega i Baader Logistix, administrerende direktør Henning Pedersen, ga statsråden en innføring i teknologien som ligger bak all produksjon hos Baader.

Overvåker all produksjon

- Vi ser hvordan industrien endres, og det må vi også. I dag brukes rundt 70 prosent av investeringene i selve havfarmene. Vi har laget et system som overvåker hele verdikjeden, fra smoltproduksjon til vanntemperatur og filetkutting. Ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett er all informasjon bare ett tastetrykk unna. Uansett hvor du befinner deg vil du umiddelbart få svar på det du søker og kan dermed optimalisere hele produksjonen, sier han.

Under møtet understreket statsråden at han ikke kan bidra til at Baader holder fotfestet i det norske markedet, men at han generelt støtter alle produkter som kan øke effektiviteten i norsk fiskerinæring. Sandberg oppfordret derfor selskapet til å jobbe sammen med forskningsinstanser som Sintef og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, i tillegg til enkeltbedrifter.