Seks år med markedsinnsikt og konsumanalyser resulterer i en rapport som er et realt dypdykk i det japanske sjømatmarkedet. I september inviterer Sjømatrådet norske næringsaktører til lanseringen av resultatene av den japanske sjømatstudien, og seminar der veien fremover for norsk sjømat i Japan er tema. 

- Denne studien sammenfatter mye informasjon om sjømatmarkedet i Japan, spesielt rettet mot konsum: Hvem spiser hva, hvor ofte og hvilke trender vi ser, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan, Gunvar Lenhard Wie.

Studien som lanseres under seminaret i Tokyo i slutten av september samler ny innsikt og tidligere markedsanalyser til en totaloversikt av sjømatkonsumet i ett av Norges viktigste sjømatmarkeder.

- Vi har en rekke spennende funn i studien, som vi ser frem til å dele og diskutere med næringen. Analysen og studien skaper like mange spørsmål som svar, så noe av det vi gleder oss mest til er å rette fokus på markedspotensialet i Japan, mener Wie.

Viktigste marked for sjømat i Asia

Per i dag er Japan det desidert største markedet i Asia for sjømat fra Norge. I 2016 ble det eksportert nærmere 120 000 tonn sjømat direkte hit, til en verdi av 4,4mrd kroner. Japan er det største markedet for norsk makrell, og et strategisk viktig marked for laks.

- Japanerne er nummer tre i verden når det gjelder sjømatkonsum, og de spiser et mangfold av fiskearter, sier Wie, som samtidig påpeker at vestlig kultur i større og større grad påvirker unge japaneres spisevaner og at man ser en gradvis endring i sjømatkonsumet.

- Dette vil vi diskutere i detalj under seminaret i Tokyo, og vi vil høre om forandringene i markedet og fremtidsutsikter fra flere foredragsholdere, forteller Wie.

Seminaret er ett samarbeid mellom Sjømatrådet  og Japan Fisheries Assosiation(JFA), hvor invitasjonen går til norske næringsaktører, lokal verdikjede og japanske næringsaktører.

Praktisk informasjon

Arrangementet er lagt til New Otani Hotel i Tokyo ettermiddagen den 26.september, etterfulgt av en sjømatmottagelse. For norske tilreisende legges det i tillegg opp til et program for 27.september som omfatter bedriftsbesøk hos ett av de store sjømatselskapene i Japan, besøk til supermarked og fiskemarked, samt felles middag.

Påmeldingsfrist for turen er 6. september.

Vennligst ta kontakt med Eirik Søraa på eso@seafood.no  for påmelding eller mer informasjon om programmet.