Norges profil som ledende havnasjon skal styrkes i den nye eksportstrategien til regjeringa. Ikke bare sjømat skal eksporteres, nå kommer også leverandørindustrien i fiskeri- og havbruksnæringa.

 - Vi må stryke Norge som vertsnasjon for investeringer, forskning og innovasjon. Hovedpoeng med strategien er å øke eksporten fra eksisterende næringer, men også legge til rette for nye, sier fiskeriminister Per Sandberg under framleggingen av regjeringens første strategi for eksport og internasjonalisering.

Verdenskjent sjømat

Norge eksporterte varer og tjenester for 12590 milliarder kroner i 2016, inklusive olje og gass.  Norsk sjømatnæring  som eksporterte for 91,6 milliarder i fjor, er i dag vår nest største eksportnæring.

- Sjømat fra Norge er verdenskjent og ettertraktet, men havet er mer enn mat. Også norsk leverandørindustri til fiskeri- og havbruksnæringen har gode muligheter og er etterspurt vare, sier Sandberg.

Næringslivet må bli mer synlig ute

Sandberg som ble ønsket velkommen av Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen, valgte seg Sjømatrådet som arena for framleggingen av den viktige meldingen. Behovet for å markedsføre sjømaten fra Norge er stadig gjeldende, så et tiltak i eksportstrategien blir å opprettholde den norske markedsavgifta til viktige fellesinvesteringer på vegne av næringa. Samtidig peker Sandberg på viktigheten av å effektivisere Team Norway  (Innovasjon Norge, Sjømatrådet, Norwegian Energy Partners, Forskningsrådet og Utenriksstasjonene) –for å gjøre næringslivet sterkere og mer synlig ute i markedene.

Vil ha flere investorer til Norge

Strategien omfatter flere tiltak for å styrke Norge som handelsnasjon som å videreføre regjeringas europapolitikk, prioritere frihandelsavtaler med prioriterte land, etablere et eksportprogram for vekstbedrifter og jobbe for å få flere utenlandske investorer og gründere til Norge.