En studie Norges sjømatråd har fått gjennomført viser at eksportverdien i perioden 2003 til 2016 er om lag 10 prosent høyere enn det den ville ha vært uten fellesinvesteringer av markedsavgiften. 

Forskere fra Texas A&M University har sett på effektene av arbeidet som har vært gjort med markedsinvesteringer for norsk sjømat.

Analysen viser at fellesinvesteringer i markedsadgang, innsikt, kommunikasjon og beredskap, samt generisk markedsføring er en svært effektiv måte å skape verdier for en samlet norsk sjømatnæring.

Studien viser blant annet at:

  • Hele 10 prosent av eksportverdien i perioden 2003-2016 kan tilskrives felles markedsinvesteringer
  • Dette tilsvarer en ekstra eksportverdi på 67.6 milliarder kroner, eller 4,8 milliarder i gjennomsnitt hvert år i perioden
  • Fellesinvesteringene i denne perioden kommer på totalt 4,23 milliarder kroner, eller gjennomsnittlig 302 millioner i året.

Om studien:

Studien har vært gjennomført av Dr Capps og Dr Williams fra Texas A&M University i samarbeid med Prof. Sigbjørn Tveterås, Prof. Ragnar Tveterrås og Prof. Frank Asche ved IRIS - Institutt for anvendt oppdragsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Enkelt sagt har studien isolert effekten av felles markedsinvesteringer for sjømat gjennom å fjerne flest mulige andre faktorer som forklarer variasjoner i salget. Det man da sitter igjen med er den effekten som kan forklares av fellesinvesteringer i markedene.

Dette er den første studien som tar for seg norsk sjømatnærings totale fellesinvesteringer i markedet. Analysen har blitt gjort på avkastningen av alle investeringer av markedsavgiften, slik som kommunikasjon og beredskap, markedsadgang, innsikt og utekontor, og ikke bare generisk markedsføring som tidligere studier har gjort.

I USA er det svært vanlig å gjennomføre slike studier for liknende ordninger hvor det finnes markedsavgift, og det er slike analyser som legges frem for kongressen for å evaluere effekten av disse. Forskerne som har vært brukt i denne studien er verdensledende på dette feltet, og den typen studie som har vært gjennomført er den mest anerkjente måten å måle effekten av fellesinvesteringer på.

Les hele studien her.