Det er feil at over halvparten av fersk torsk vi sender til markedene i Europa er av dårlig kvalitet, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Sjømatrådet.

Hanssen viser til en sak i NRK Dagsrevyen i går, samt til nettsak «Halvparten av eksportert torsk holder ikke mål».

- Det stemmer at 15 prosent av den ferske torsken er av høy kvalitet og kvalifiserer til skreimerket, men andelen av god kvalitet er langt høyere enn det som ble oppgitt. Her har vi brukt feil tall fra gamle rapporter, sier Hanssen.

- Markedene som handler fersk torsk får førstesortering av det som landes. Kort fortalt, den beste fisken går til ferskfiskmarkedet. Kvalitetsarbeidet gjennom skreimerket har fokus nettopp på premium kvalitet, og kontrollene som gjennomføres viser en næring som gjør en betydelig innsats for å forsyne markedene med god kvalitet, sier Hanssen. 

Kvalitet har i mange år stått på dagsorden i alle ledd i fiskerinæringa.

- Fortsatt har vi en vei å gå for å klare å levere god kvalitet på all fisk vi eksporterer. Derfor er det gledelig at næringa selv setter saken på dagsorden for ytterligere å spisse kvalitetskravene, avslutter Hanssen.