For å styrke norsk makrell sin posisjon i Japan og Sør-Korea er det avgjørende at Sjømatrådet jobber tett og godt sammen med den pelagiske næringen.

- Sjømatrådet samarbeider med bransjen på ulike måter, blant annet gjennom dialog med selskaper, drøfting med markedsgruppen for pelagisk og ikke minst gjennom innsatsen til arbeidsgruppen som er etablert for disse to markedene, sier fiskeriutsending til Japan og Sør -Korea Gunvar L. Wie.

Arbeidsgruppen består av Jan Otto Hoddevik, Bernt Strand, Ole Kristoffer Nore, Jan Eirik Johnsen og Gunvar L. Wie. Gruppen skal blant annet bidra til at den norske pelagiske næringen er oppdatert på relevant kunnskap i de to viktige makrellmarkedene. I tillegg jobber gruppen for å sikre at innretningen på Sjømatrådets markedsarbeid gir best mulig resultat.

Makrellseminaret i Sør-Korea 22. mars er rettet mot den lokale verdikjeden i markedet og formålet er å kartlegge innretningen for felles markedsframstøt. Programmet vil bestå av en statusgjennomgang for posisjonen til norsk makrell i Sør-Korea, en aktivitetsplan for inneværende år, markedsrefleksjoner og arbeidsgruppen skal holde en presentasjon for lokale aktører.

Selv om seminaret vil være rettet mot den lokale verdikjeden, er det mulig for norske aktører å delta.

All dokumentasjon vil deles med næringen etter seminaret.

Har du spørsmål, ta kontakt med Gunvar L. Wie.