For andre år på rad vil Sjømatrådet delta på næringsmiddelmessen Thaifex i Bangkok, Thailand. 

Thaifex er den største messen av sitt slag i Thailand, og har en egen sjømatavdeling kalt «World of seafood» hvor vi vil ha vår stand. 

Messen tiltrekker seg næringsaktører fra hele regionen, og er således en god arena for å møte både nye og eksisterende forretningsforbindelser. Erfaringen til de norske eksportørene som var med i fjor var svært positiv på dette området med høyt aktivitetsnivå. Årets norske sjømatstand vil være helt generisk og bygge opp om den norske opprinnelsen. Deltakende bedrifter vil få sine navn og logoer synlige på standen, og de vil få anledning til å dele ut eget markedsmateriell som brosjyrer. Det vil imidlertid ikke være anledning til å stille ut egne produkter eller dele ut smaksprøver. Norske eksportører er velkommen til å bruke fasilitetene på standen og bruke den som et møtested. Vi vil også stille ut aktuelle sjømatprodukter. Nytt av året er at vi vil ha et kjøkken på standen for å skape oppmerksomhet gjennom kokkedemoer og tilberedning av smaksprøver. Dette vil også komme de deltakende eksportørene til gode. For mer info om messen se www.worldoffoodasia.com. Her må de deltakende bedriftene selv registrere seg som besøkende for å få tilgang til messen. Registreringen åpner i begynnelsen av april, og er gratis.

Kvelden før messen starter, tirsdag 30. mai klokken 18.30, inviterer sjømatrådet til et kombinert norsk miniseminar og sjømatmiddag på Westin Hotel i Bangkok. Her vil vi også invitere ledende aktører fra verdikjeden i Thailand. I følge de norske og thailandske aktørene som deltok i fjor var dette et nyttig og vellykket arrangement for tilegning av markedskunnskap og nettverksbygging, og en god innledning til selve messedeltakelsen.

Messedeltakelsen, seminaret og middagen er gratis for norske eksportører.     

Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon og program om både messen, seminaret og middagen etter hvert som de er klare.