Septemberseminaret er en årlig møteplass med fokus på internasjonal handel og markedsadgang.

Septemberseminaret settes fokus på aktuelle temaer knyttet til nye markeder, bedriftsstrategier, eksport og markedsadgang. 

Program for Septemberseminaret 2017

 • 10.00 Registrering – mingling med kaffe/te
 • 10.30 Velkommen – Markedsadgang for norske produkter på det globale markedet Erlend Bullvåg, Dekan, Handelshøgskolen Nord Universitet
 • 10.40 Market access to Russia? What happens on the short and longer term? Aleksandr Anikin, Trade Representative of Russia to Norway
 • 11.00 Er Kina et attraktivt og viktig marked for norsk sjømatnæring? Øystein Valanes, Norges sjømatråd
 • 11.25 Kaffe/te og lett meningsutveksling
 • 11.50 Sjømathandel og markedsadgang sett fra norske myndigheters ståsted: Utviklingstrekk, utfordringer og utsikter.Underdirektør Rune Dragset, Nærings- og fiskeridepartementet
 • 12.15 Utfordringer for markedsadgang til BRICS-landene sett fra norske matmyndigheters perspektiv Elisabeth Wilmann, direktør Mattilsynet
 • 12.40 Lunsj
 • 13.15 Norsk forvaltning og arbeidet med markedsgang – hvordan fungerer det i praksis? Førsteamanuensis II Christel Elvestad, Handelshøgskolen Nord Universitet
 • 13.30 Hva må til for en god proaktiv politikk for nedbygging av handelshindringer?  Sofadialog og meningsutvekslinger om Norges markedsmuligheter, utfordringer og fremtidsutsikter. Administrerende Direktør Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge, Direktør Administrasjon, Marked og Informasjon Jarle Hansen, Norges Sildesalgslag.
 • 14.30 Oppsummering / Avslutning

Seminaret organiseres av Handelshøyskolen, Nord universitet. I samarbeid med Norges sjømatråd.

Les mer om årets seminar.