Septemberseminaret er en årlig møteplass med fokus på internasjonal handel og markedsadgang.

Septemberseminaret settes fokus på aktuelle temaer knyttet til nye markeder, bedriftsstrategier, eksport og markedsadgang. 

Program for Septemberseminaret 2017

 • 10.00 Registrering – mingling med kaffe/te
 • 10.30 Velkommen – Markedsadgang for norske produkter på det globale markedet –  Et eksempel: Kina som global aktør og marked Erlend Bullvåg, Dekan, Handelshøgskolen Nord Universitet
 • 10.40 Er Kina et attraktivt og viktig marked for norsk sjømatnæring? Øystein Valanes, Norges sjømatråd
 • 11.00 Norske erfaringer og forventninger til Kina som sjømatmarked. Direktør Snorre Jonassen, Cermaq
 • 11.20 Norske myndigheters innsats og tilrettelegging for stabile og gode handelsforbindelser med Kina innen sjømatnæringen. Hva er gjort og hva med fremtiden?  Avdelingsdirektør Astrid Holtan, Nærings- og fiskeridepartementet
 • 11.40 Kaffe/te og lett meningsutveksling
 • 12.00 Hva ønsker Kinesiske myndigheter i handelssamkvemmet mellom Norge og Kina? Næringsråd ved Kinas ambassade i Norge.
 • 12.25 Utfordringer for markedsadgang til BRICS-landene sett fra norske matmyndigheters perspektiv Elisabeth Wilmann, direktør Mattilsynet
 • 12.45 Lunsj
 • 13.15 Norsk forvaltning og arbeidet med markedsgang – hvordan fungerer det i praksis? Førsteamanuensis II Christel Elvestad, Handelshøgskolen Nord Universitet
 • 13.30 Hva må til for en god proaktiv politikk for nedbygging av handelshindringer?  Sofadialog og meningsutvekslinger om Norges markedsmuligheter, utfordringer og   fremtidsutsikter. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge, Administrerende direktør Otto Gregussen, Norges Fiskarlag,   Direktør Administrasjon, Marked og Informasjon Jarle Hansen, Norges Sildesalgslag.
 • 14.30 Oppsummering / Avslutning

Seminaret organiseres av Handelshøyskolen, Nord universitet. I samarbeid med Norges sjømatråd.

Les mer om årets seminar.