Sør-Korea har i løpet av de siste fem årene utviklet seg fra å være et mindre marked til å bli en viktig eksportdestinasjon for norsk sjømat. 

I 2016 eksporterte Norge omtrent 58 000 tonn makrell, laks og krabbe for en samlet verdi på 2,1 mrd NOK til Sør-Korea. Seoul Food and Hotel expo er en av de viktigste HORECA møteplassene i Korea og sjømatrådet jobber for å befeste og øke den norske sjømatens posisjon inn i dette viktige markedet. Sjømatrådet deltar på Culinary Challenge og vil være tilstede på messen den 18 og 19 mai.