Sjømatrådet inviterer den norske næringen til lansering av den store sjømatstudien i Sør-Korea og til å få unik innsikt i sjømatkonsum i ett av våre raskest voksende sjømatmarkeder. 

Arrangementet sammen med Korea Maritime Institute (KMI) i Seoul 6. og 7. juni vil bli det største seminaret i regi av Sjømatrådet i landet, og en viktig møteplass for norske og lokale sjømataktører.

Under seminaret vil Sjømatrådet publisere resultatene av sjømatstudien for Sør-Korea, som er den første store studien som er gjort på sjømatkonsum i landet. Statssekretær Ronny Berg vil delta på seminaret. 

Grunnlaget for den raske veksten i norsk sjømateksport til Sør-Korea er i stor grad knyttet sammen med et høyt sjømatkonsum og et dynamisk indre marked som nylig har sett store endringer. Sjømatrådet vil legge frem en dyptgående studie om den koreanske konsumenten og dens forhold til sjømat. Seminaret holdes sammen med Korea Maritime Institute (KMI) og vil være en god anledning til å sette fokus på muligheter knyttet til det koreanske markedet. 

Reisen foregår 6.-7. juni 2017, med en sjømatmottagelse i Sør-Koreas hovedstad, Seoul, den 6. juni. Selve seminarprogrammet vil foregå den 7.juni.

Det vil bli lagt opp til tid i programmet for egne møter mellom eksportører og importører i begge land. Detaljert program for reisen vil annonseres nærmere.

Som vanlig vil eksportørene selv dekke sine reisekostnader og hotell under oppholdet. Det er gjort en blokkreservasjon ved Grand Hyatt Hotel i Seoul hvor store deler av arrangementet vil foregå.

Påmeldingsfrist for turen er onsdag 10.mai.

Vennligst kontakt Alexander Sherling (ash@seafood.no) for påmelding eller mer informasjon om programmet.