Velkommen til Reke- og skalldyrkonferansen 2018. 

Årets konferanse har som mål å skape en møteplass for gode diskusjoner og presentasjoner rundt den norske næringens muligheter og utfordringer i den globale verdenen. Hva er markedsposisjonen i de viktigste markedene, hvordan er ressurssituasjonen til de ulike artene og hvilke markedsmuligheter finnes der ute?

Konferansen holdes fra kl. 11:30 – 17:00, etterfulgt av middag fra kl. 19:00.

Booking av hotell: 

Rabatterte rom kan bestilles hos Scandic Hell med rabattkode BSJO050618 innen 01.05.18.

Merk av 5. juni i kalenderen. Mer informasjon om innhold og program kommer.