Velkommen til Ombordfryst 2018 i Ålesund. 

Mer informasjon kommer.