Norges sjømatråd inviterer til makrellseminar i Tokyo onsdag 11. april. 

Japan er Norges viktigste makrellmarked og i 2017 ble det eksportert 62 000 tonn makrell direkte fra Norge til en verdi av 791 millioner kroner, men mye mer fant også veien via bearbeidingsmarked som Kina, Vietnam og Indonesia. Estimater viser at hele 90 prosent av importert makrell i Japan kommer fra Norge, og norsk makrell har en markedsandel på 52 prosent. Vi viderefører tradisjonen fra mange år tilbake og gjennomfører makrellseminar i Tokyo den 11 april og håper at den norske verdikjeden ønsker å bli med på seminaret.

Formålet med seminaret er å kartlegge innretningen for felles markedsframstøt for den lokale verdikjeden og de norske eksportørene. Videre brukes arenaen til å styrke dialogen Norge/Japan samt bidra til økt forståelse for markedets behov og endringer. Vi vil også presentere trender og konsumendringer for makrell, samt vise til sjømatstudien fra 2017 som tar for seg sjømatkonsumet i Japan og en stadig sterkere konkurranse fra andre proteinkilder, arter og opphavsland.

I tillegg til seminaret på ambassaden så legges det opp til besøk på makrellanlegg i Choshi tirsdag 10 april, altså dagen før seminaret. Samme dag vil tilreisende også bli invitert på besøk til handelen samt mottagelse på ambassaden. Mottagelsen gjennomføres sammen med SeaJapan, en marin messe med bred norsk deltagelse.

Reisen til Choshi kan gjerne kombineres med ankomst til Narita på morgenen den 10 april. Dette korresponderer bla. med flight fra København 9 april.

Har du spørsmål eller ønsker å bli med på arrangementet, ta kontakt med Gunvar L. Wie.

Detaljert program og foredragsholdere vil bli oppdatert i løpet av februar måned.